Množiny

Operácie s množinami, počet prvkov množiny

Vyberte správnu odpoveď.

1. Každý z 30 študentov ovláda angličtinu alebo nemčinu. Traja z nich ovládajú oba jazyky. Tých, ktorí hovoria iba po nemecky je o troch viac ako tých, ktorí hovoria iba po anglicky.
Iba po anglicky hovorí:
a) 12 študentov
b) 15 študentov
c) 18 študentov
d) 3 študenti
Správna odpoveď:
2. Dané sú množiny reálnych čísel A = (-∞;3〉, B = (-1; ∞), C = (3;5〉. Potom množina D = (A ∩ B) ∪ C a platí:
a) D = (-∞;∞)
b) D = (-1;3〉
c) D = 〈-1;5〉
d) D = (-1;5〉
e) D = ∅
Správna odpoveď:
3. Dané sú množiny reálnych čísel A = (-∞;3〉, B = (-1; ∞), C = (3;5〉. Potom množina D = (A ∩ C) ∪ B a platí:
a) D = (-∞;∞)
b) D =(-1 ;3)
c) D =(-1;∞)
d) D = (3;5〉
e) D = ∅
Správna odpoveď:
4. Dané sú množiny reálnych čísel A = (-∞;3〉, B = (-1; ∞), C = (3;5〉. Potom množina D = (A ∩ C) ∩ B a platí:
a) D = (-∞;∞)
b) D = (-1;3〉
c) D =(-1;∞)
d) D = {3}
e) D = ∅
Správna odpoveď:
5. Účastníci kongresu môžu svoje príspevky predniesť v angličtine, v španielčine alebo v latinčine. Každý zo 120 účastníkov ovláda aspoň dva tieto jazyky a 10 účastníkov hovorí všetkými troma jazykmi. Po anglicky a španielsky hovorí práve toľko účastníkov, koľko ovláda angličtinu a latinčinu, ale nevie po španielsky. Španielčinu a latinčinu, ale bez angličtiny, ovláda rovnaký počet účastníkov, ako je tých, ktorí hovoria všetkými troma jazykmi. Po španielsky hovorí:
a) 60 účastníkov
b) 70 účastníkov
c) 100 účastníkov
d) 110 účastníkov
e) 120 účastníkov
Správna odpoveď:
6. Dané sú množiny A = {1; 2; 3; 4; 5}, B = {x∈N: 1 < x ≤ 5} a C je množina všetkých prvočísel.
Potom A ∩ B ∩ C je množina D:
a) D = {1; 2; 3; 4; 5}
b) D = {2; 3; 5}
c) D = množina všetkých prvočísel
d) D = {2}
e) D = ∅
Správna odpoveď:
7. Dané sú množiny A = {1; 2; 3; 4; 5}, B = {x∈N: 1 < x ≤ 5} a C je množina všetkých prvočísel.
Potom (A ∪ B) ∩ C je množina E:
a) E = {2; 3; 5}
b) E = {1; 2; 3; 4; 5}
c) E = {1; 2; 3; 5}
d) E = množina všetkých prvočísel
Správna odpoveď:
8. Dané sú množiny A = {1; 2; 3; 4; 5}, B = {x∈N: 1 < x ≤ 5} a C je množina všetkých prvočísel.
Potom A ∪ (B ∩ C) je množina F:
a) F = {2}
b) F = ∅
c) F = {1; 2; 3; 4; 5}
d) F = {2; 3; 5}
e) F množina všetkých prvočísel
Správna odpoveď:
9. Každý z 30 študentov ovláda angličtinu alebo nemčinu.
Traja z nich ovládajú oba jazyky. Tých, ktorí hovoria iba po nemecky je o troch viac ako tých,
ktorí hovoria iba po anglicky. Angličtinu ovláda:
a) 12 študentov
b) 15 študentov
c) 18 študentov
d) 3 študenti
Správna odpoveď: