RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Usudzujeme II.

Dôkazy

Vyberte správnu možnosť o pravdivosti daných výrokov.
výrok ( A ∨ B ) ⇒ C je nepravdivý,
výrok B je pravdivý,
o pravdivosti C môžeme usúdiť:
výrok ( A ∧ B ) ∨ C' je pravdivý,
výrok C je pravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
výrok ( A ∨ ( B ∧ C ) ) ⇒ C je pravdivý,
výrok C je nepravdivý,
o pravdivosti A môžeme usúdiť:
výrok ( A ∧ B ' ) ⇒ ( B ∨ C ' ) je nepravdivý,
výrok C je pravdivý,
výrok B je nepravdivý,
o pravdivosti A môžeme usúdiť:
výrok A ∧ ( B ⇒ C ) je pravdivý,
výrok C je nepravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
výrok ( A' ∨ C ) ⇔ ( B' ∧ C ) je pravdivý,
výrok B je pravdivý,
výrok C je nepravdivý,
o pravdivosti A môžeme usúdiť:
výrok (A ⇒ B ) ∨ ( B ∨ C ) je nepravdivý,
výrok C je nepravdivý,
o pravdivosti A môžeme usúdiť:
výrok ( A ∧ B ∧ C ) ⇒ ( B ⇔ C ) je pravdivý,
výrok B je pravdivý,
výrok C je pravdivý,
o pravdivosti A môžeme usúdiť: