RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Usudzujeme

Dôkazy

Vyberte správnu možnosť o pravdivosti daných výrokov.Vieme, že výrok A⇒B je pravdivý,       
A je pravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A∧B je nepravdivý,       
A je pravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A∨B je pravdivý,       
A je nepravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A∧B je pravdivý,
A je pravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A⇒B je nepravdivý,
A je pravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A∨B je nepravdivý,
A je nepravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A∧B je nepravdivý,
A je nepravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A⇔B je nepravdivý,
A je nepravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A∨B je pravdivý,
A je pravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A∨B je nepravdivý,
A je pravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A⇔B je pravdivý,
B je nepravdivý,
o pravdivosti A môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A∧B je pravdivý,
A je nepravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A⇒B je nepravdivý,
B je nepravdivý,
o pravdivosti A môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A⇒B je nepravdivý,
A je nepravdivý,
o pravdivosti B môžeme usúdiť:
Vieme, že výrok A⇒B je nepravdivý,
B je pravdivý,
o pravdivosti A môžeme usúdiť: