RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Zložené výroky

Pravdivostná hodnota zložených výrokov.

Vyberte z ponúkaných možností (možné aj viac správnych odpovedí).

Firemný večierok

Pán Trueman a Mr. False sú nerozlučný priatelia, ktorý sú na každom večierku a všade tam, kde sa niečo deje. Navzájom si veľmi rozumejú, napriek tomu, že sú úplne odlišní. Pán Trueman je absolútne pravdovravný, z jeho úst ešte nikdy nikto nepočul žiadnu lož. Naopak Mr. False je notorický klamár, takže čokoľvek prehlási, určite nie je pravda. Pokúste sa usúdiť, ktoré z alternatív v nasledujúcich situáciách sú možné.