© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Absolútna a relatívna početnosť

Štatistika

Doplňte požadované údaje.
Pri meraní výšky chlapcov v jednom ročníku gymnázia boli namerané takéto hodnoty:
159, 160, 160, 160, 162, 162, 162, 162, 163, 163, 163, 163, 163, 165, 165, 169, 169, 169, 169, 173.
Vytvorte tabuľku početností jednotlivých hodnôt:
výška v cm
absolútna početnosť
relatívna početnosť v %
rozsah súboru
n =
absolútna početnosť hodnoty 169 cm
relatívna početnosť hodnoty 173
Do nasledovných polí zapíšte (skopírujte) správny pojem: štatistický súbor, štatistická jednotka, rozsah štatistického súboru, štatistický znak, hodnota štatistického znaku, početnosť hodnoty štatistického znaku
20
chlapci v jednom ročníku gymnázia
výška chlapcov
159 cm
5
chlapec v jednom ročníku gymnázia