© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2013

Modus a medián

Štatistika

Nájdite, resp. vypočítajte modus (najpočetnejšia hodnota) a medián (prostredná hodnota) v daných prípadoch.


Je daný súbor dát: 1, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 9.
rozsah súboru =, medián = , modus =
Je daný súbor dát: 0, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 9.
rozsah súboru = , modus = , medián =
Je daný súbor dát: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 7, 7.
rozsah súboru = , medián = , modus =
obrázokV štatistickom súbore členov klubu speleológov sa zisťovala ich telesná výška. Absolútne početnosti jednotlivých výšok jaskyniarov v cm sú graficky znázornené na obrázku. Na základe týchto údajov vyplňte nasledujúci tabuľku a odpovedajte na otázky.
výška169172173175178182
absolútna početnosť
kumulatívna početnosť

rozsah súboru = , modus = , medián =
obrázokV štatistickom súbore žiakov štyroch tried zákldanej školy sa zisťoval počet bodov z štvrťročnej písomnej práce. Absolútne početnosti zisku jednotlivých počtov bodov v písomke sú graficky znázornené na obrázku. Na základe týchto údajov vyplňte tabuľku a odpovedzte na nasledovné otázky.
počet bodov0123456
absolútna početnosť
kumulatívna početnosť

počet bodov7891011121314
absolútna početnosť
kumulatívna početnosť

rozsah súboru = , medián = , modus =
obrázokV štatistickom súbore žiakov jednej triedy sa zisťovala známka z písomnej práce z matematiky. Absolútne početnosti jednotlivých známok sú graficky znázornené na obrázku. Na základe týchto údajov vyplňte tabuľku a odpovedzte na nasledovné otázky.
známka12345
absolútna početnosť
kumulatívna početnosť

rozsah súboru = , modus = , medián =
obrázokV štatistickom súbore žiakov jednej triedy sa zisťovala známka z písomnej práce z fyziky. Relatívne početnosti jednotlivých známok sú graficky znázornené na obrázku. Na základe týchto údajov vyplňte tabuľku a odpovedzte na nasledovné otázky.
známka12345
relatívna početnosť v %
kumulatívna relatívna početnosť v %

modus = , medián =

V tabuľke sú počty futbalistov z vybraných klubov, ktorý strelili na majstrovstvách sveta uvedené počty gólov.
počet gólov01234567
počet futbalistov53234631

rozsah súboru = , medián = , modus =

V nasledujúcom riadku sú uvedené počty žiakov v jednotlivých triedach školy.
16, 26, 18, 22, 26, 27, 19, 20, 21, 28, 27, 26
rozsah súboru = , modus = , medián =