© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2013

Štatistika

mix úloh z MS

V úlohách vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa, alebo
vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.
V prípade potreby zaokrúhlite na dve desatiné miesta.