© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2013

Grafické znázornenie

Štatistika

Ku grafu, diagramu vyberte jeho typ.
obr1.PNG
obr2.PNG
obr3.PNG
obr4.PNG
obr5.PNG
obr6.PNG
obr7.PNG
obr8.PNG
obr9.PNG
obr10.PNG