© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2018

Charakteristiky stredu a variability

Štatistika

Vyplňte požadované údaje s presnosťou na dve desatinné miesta (správne zaokrúhlite), píšte desatinnú čiarku (nie bodku).

 Úloha č. 1
Zaznamenali sme počty navštívených hokejových zápasov u fanúšikov ľadového hokeja, ktorí si zakúpili permanentku na jednu sezónu:
15, 10, 17, 11, 15, 12, 13, 16, 12, 14, 14, 16, 15, 18, 11, 16, 13, 17, 12, 16, 18, 15, 17, 15, 19, 13, 14, 17, 16, 15, 12, 11, 17, 16, 15, 10, 14, 15, 13, 16, 18, 15, 17, 11, 14, 17, 15, 14, 13, 16
hokej
Zostravte tabuľku početností (a polygón početnosti), potom nájdite odpovede na nasledujúce otázky:
modus je
medián je
aritmetický priemer AP (na dve desatinné miesta) je
rozptyl s2 (na dve desatinné miesta) je
smerodajná odchýlka s (na dve desatinné miesta) je
95% hodnôt by sa malo nachádzať v intervale (AP-2s; AP+2s), teda < x <
 Úloha č. 2
Počas desiatich rokov sme sledovali počet uzavretých manželstiev:
40650, 40812, 41300, 41450, 39594, 40734, 39993, 38814, 37828, 35716.
sobas
Nájdite odpovede na nasledujúce otázky:
minimálna a maximálna hodnota je xmin= xmax =
variačné rozpätie je
medián je
dolý a horný kvartil je Q1 = Q3 =
kvartilové rozpätie je
 Úloha č. 3
Sliepka zniesla osem vajec, každé z nich bolo odvážené a zaznamenané:
60 g, 56 g, 61 g, 68 g, 51 g, 53 g, 69 g, 54 g.
vajce
Nájdite odpovede na nasledujúce otázky:
aritmetický priemer je
rozptyl je
smerodajná odchýlka (na dve desatinné miesta) je g
 Úloha č. 4
Tridsať farmárov bolo opýtaných, koľko pomocníkov si najíma na výpomoc pri zbere úrody. Ich odpovede boli:
4, 5, 6, 5, 3, 2, 8, 0, 4, 6, 7, 8, 4, 5, 7, 9, 8, 6, 7, 5, 5, 4, 2, 1, 9, 3, 3, 4, 6, 4
farma
Nájdite odpovede na nasledujúce otázky:
aritmetický priemer je
rozptyl (na dve desatinné miesta) je
smerodajná odchýlka (na dve desatinné miesta) je
 Úloha č. 5
Opýtali sme sa 220 študentov, koľko času strávia za týždeň sledovaním televízie, po vykonaní intervalového triedenia sme získali takéto informácie:

od 10 do 14 hodín ... 2
od 15 do 19 hodín ... 12
od 20 do 24 hodín ... 23
od 25 do 29 hodín ... 60
od 30 do 34 hodín ... 77
od 35 do 39 hodín ... 38
od 40 do 44 hodín ... 8
tv
Najprv nájdite reprezentatov daných intervalov a potom odpovedajte na nasledujúce otázky:
aritmetický priemer (na dve desatinné miesta) je
rozptyl (na dve desatinné miesta) je
smerodajná odchýlka (na dve desatinné miesta) je
95 % študentov sleduje televíziu v intervale < x <