© Mgr. Iveta Hermanovská, 2012

Lósy a pravdepodobnosť

Do vyznačených prázdnych políčok napíš správne výsledky jednotlivých úloh.
                                        ÚLOHA:
    Máme po jednom lóse v dvoch rôznych lotériách.
    Pravdepodobnosť, že náš lós v prvej lotérii vyhrá, je 0,2.
    Pravdepodobnosť, že náš lós v druhej lotérii vyhrá, je 0,3.
    Aká je pravdepodobnosť, že:
    1.     nevyhráme na lós v prvej lotérii
    2.     vyhráme na oba lósy
    3.     vyhráme len na lós v prvej lotérii
    4.     vyhráme len na lós v druhej lotérii
    5.     nevyhráme na žiaden z oboch lósov
    6.     vyhráme práve na jeden z oboch lósov
    7.     vyhráme aspoň na jeden z oboch lósov
    8.     vyhráme najmenej na jeden z oboch lósov      
    9.     vyhráme najviac na jeden z oboch lósov