© Mgr. Iveta Hermanovská, 2012

Javy a množinová symbolika


Vyber a označ správnu odpoveď.