RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Faktoriál

Úprava výrazov s faktoriálom

Definícia faktoriálu: n! = n·(n−1)·(n−2)·...·1 pre n∈N; 0! = 1
Pozn. zlomky píšte v základnom tvare, napr. 1/4.
V nasledujúcich úlohách pred krátením zlomkov použite vynímanie pred zátvorku, napr. z výrazu 4! + 3! sa dá vyňať 3! takto: 3!·(4+1)
( 7! + 6! ) / 6! = ( 6! − 5! ) / 5! = ( 8! − 6! ) / 6! =
11! / ( 12! + 11!) = ( 9! − 7! ) / 7! = ( 7! + 5! ) / 5! =
( 2 · 5! + 4! ) / 3! = ( 5! + 4! + 5·3! ) / ( 6! − 4! ) = ( 8! + 4.7! ) / ( 7! − 6! ) =