© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Variácie bez opakovania II

Kombinatorika

V(k,n) ... vytvárame usporiadané k-tice, v ktorých sa nesmú opakovať rovnaké prvky na jednotlivých pozíciách k-tice (záleží nám na poradí prvkov v k-tici), na výber máme pôvodne z n prvkov

V(k,n) = n.(n−1).(n−2)...(n−k+1), n∈N, k∈N, k≤n

Vysvetlenie vzorca: na prvú položku v k-tici máme na výber z celej sady n prvkov, na druhú položku v k-tici už máme o jeden prvok menej, lebo je už použitý na prvej položke, preto (n−1), na tretiu položku v k-tici máme na výber už o dva prevky menej (n−2) .. to sú už tie dva prvky položené na prvej a druhej pozícii,...atď a na k-te miesto v k-tici už ostane na výber (n−k+1) prvkov, podľa kombinatorického pravidla súčinu, tieto možnosti spolu vynásobíme.
Úloha 1.
Koľko rôznych signálov možno utvoriť zo 6 zástavok rôznych farieb, ak vedľa seba stoja dve alebo tri zástavky?
Úloha 2.
Koľko 4 písmenkových slov (aj nezmyselných) s rôznymi písmenami sa dá zostaviť z písmen slova BULETIN, ak požadované slovo sa má začínať, alebo končiť na písmeno B?
Úloha 3.
Koľko päťciferných čísel s rôznymi ciframi možno zostaviť z číslic 0, 1, 3, 4, 5, 7, 9 (pozor 04513 nie je päťciferné číslo)?
Úloha 4.
Koľko troj- alebo štvor-ciferných čísel sa dá zostaviť z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5 tak, aby sa žiadna neopakovala?
Úloha 5.
Koľko exisuje štvorciferných čísel s rôznymi číslicami, ktoré sú deliteľné 5, ak môžu obsahovať iba číslice: 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9 ?
Úloha 6.
Koľko trikolór (t.j. zástav pozostávajúcich z troch rôznofarebných vodorovných pruhov) sa dá zostaviť zo šiestich farieb: zelená, červená, modrá, biela, žltá a fialová, ak
a) nemáme žiadne ďalšie požiadavky
b) má byť biely pruh v strede
c) má obsahovať zelený pruh
d) červený pruh nemá byť v strede
e) modrý pruh nie je ani na jednom kraji