© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Pravidlo súčtu a súčinu

Kombinatorika

Porozmýšľajte, ako by ste vypočítali nasledujúce úlohy (vyberte si z ponuky).
Úloha 1.
V Našom Meste vedú od kostola ku nemocnici 4 cesty a od nemocnice ku banke sa dá dostať troma rôznymi trasami. Koľko existuje rôznych spôsobov, ako sa dostaneme z kostola do banky?
Úloha 2.
V tanečnom krúžku je 9 chlapcov a 8 dievčat. Na súťaž treba vybrať jeden pár: chlapca a dievča. Keďže všetci tancujú perfektne, prichádza do úvahy ľubovoľný chlapec s ľubovoľným dievčaťom. Z koľkých rôznych dvojíc môžeme vybrať pár na súťaž?
Úloha 3.
Tajný kód má na prvej pozícii jeden zo symbolov: ♥, ♣, ♠; na druhej pozícii jeden zo symbolov: ♦, ◊ a na poslednej pozícii jeden zo symbolov: ⊕, ⊗. Koľko rôznych kódov sa dá takto zostaviť?
Úloha 4.
Koľko existuje trojpísmenových slov (aj nezmyselných), v ktorom sú všetky písmená navzájom rôzne, ak môžeme použiť tieto písmená: P, R, V, K
Úloha 5.
Morezeova abeceda sa skaldá iba z dvoch znakov: _ a . Ich rôznymi variáciami sa kódujú aj písmená abecedy, napr. A je zakódované takto: ._
Koľko rôznych písmen by sa dalo zakódovať pomocou troch znakov ( _ a .)
Úloha 6.
Z piatich kartičiek na ktorých sú číslice 1, 2, 3, 4, 5 máme zostaviť dvojciferné alebo trojciferné číslo. Koľko takýchto čísel by sa dalo zostaviť?
Úloha 7.
V niekotrých štátoch sveta je zvykom dávať deťom pri narodení dve krsné mená, takže iniciály jednej osoby sú potom napríklad takéto: J.F.K.
Koľko rôznych trojpísmenových iniciál, kde všetky písmená iniciály sú rôzne, možno zostaviť z písmen J, F, K, A, O, ak vieme, že prvé krsné meno sa začína na samohlásku
Úloha 8.
Na kufríku je jeden číselník, ktorý sa po zadaní správneho štvorciferného kódu otvorí. Vieme, že každá z cifier strateného kódu bola nepárna a ešte je isté, že v kóde bola číslica "3" na prvom alebo na poslednom mieste. Koľko je možných kódov na tomto kufríku, ak sa v kóde žiadna cifra neopakovala?
Úloha 9.
Koľko párnych trojciferných čísel sa dá poskladať z kartičiek 1, 2, 3, 4, 5, 6, ak máme z každej kartičky po jednom kuse?
Úloha 10.
Otec so štyrmi deťmi sa vybrali na húsenkovú dráhu. Do vozňa si však môžu sadnúť iba traja: jeden je vpredu, jeden v strede a jeden na konci. Koľko rôznych možností na obsadenie vozňa existuje, ak v každom prípade niekde vo vozni sedí otec?
Úloha 11.
Koľko poznávacích značiek (napr. 023 AB) sa dá zostaviť z čísel 0, 2, 3, 8 a písmen A, B, C, ak v značke nesmú byť rovnaké žiadne číslice ani písmená a požadujeme, aby sa každá značka začínala na 0 a končila na B alebo C.
Úloha 12.
Vlajka má byť zložená z troch rôznofarebných vodorovných pruhov. K dispozícií máme jeden biely, jeden červený, jeden modrý, jeden zelený a jeden žltý pruh. Určte počet rôznych vlajok so zeleným pruhom