© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Permutácie s opakovaním

Kombinatorika

Vypočítajte jednotlivé úlohy a vyberte správnu možnosť z ponuky.
Úloha 1.
Koľko rôznych slov (aj nezmyselných) možno vytvoriť poprehadzovaním písmen v slove KNIHA ?
Úloha 2.
Koľko rôznych slov (aj nezmyselných) možno vytvoriť poprehadzovaním písmen v slove DLAHA ?
Úloha 3.
Koľko rôznych slov (aj nezmyselných) možno vytvoriť poprehadzovaním písmen v slove MAMA ?
Úloha 4.
Koľko rôznych slov (aj nezmyselných) možno vytvoriť poprehadzovaním písmen v slove ABRAKA ?
Úloha 5.
Koľko rôznych slov (aj nezmyselných) možno vytvoriť poprehadzovaním písmen v slove KAKAO ?
Úloha 6.
Koľko rôznych usporiadaní možno vytvoriť poprehadzovaním znakov ♥♠♥♣♥♣♠ ?
Úloha 7.
Koľko rôznych zápisov s 4 paličkami a 3 guličkami existuje? (napr. IIooIoI )
Úloha 8.
Na poličke treba rozostaviť 3 biele 3 červené a 2 modré hrnčeky.
a) Koľko rôznych možností na ich usporiadanie existuje, ak hrnčeky rovnakej farby sú nerozlíšiteľné?

b) Koľko je takých rozmiestnení, keď stoja hrnčeky rovnakej farby vedľa seba?
Úloha 9.
Koľko rozličných náhrdelníkov sa dá vyrobiť zo siedmych korálok
a) ak sú všetky rôznej farby?

b) ak sú všetky rovnakej farby ale jeden z nich je väčší?

c) ak sú tri modré, a ostatné sú žlté?

d) ak sú všetky biele a dve sú väčšie od ostatných?