© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Permutácie

Kombinatorika

V nasledujúcich úlohách porozmýšľajte, ako by ste vypočítali počet možností v jednotlivých situáciách.
Úloha 1.
Koľkými spôsobmi sa môže posadiť do jedného radu v kine kamarátov A, B, C, D, E?
a) bez obmedzenia:
b) aby A sedel v strede
c) aby A sedel na jednom alebo druhom kraji
d) aby dvaja kamaráti A, B sedeli vedľa seba v poradí AB
e) aby dvaja kamaráti A, B sedeli vedľa seba v ľubovoľnom poradí
f) aby osoby A, B určite nesedeli vedľa seba
g) aby osoby A, B, C sedeli vedľa seba v poradí ACB
h) aby osoby A, B, C sedeli vedľa seba v ľubovoľnom poradí
Úloha 2.
Koľkými spôsobmi sa môže usporiadať na poličke 7 kníh, z čoho sú 3 slovenské a 4 anglické?
a) bez obmedzenia:
b) aby boli slovenské knihy na začiatku poličky a potom nasledovali anglické knihy
c) aby boli spolu anglické knihy a spolu slovenské knihy
d) aby boli slovenské knihy spolu (môžu byť aj medzi anglickými)
e) aby boli anglické knihy spolu (môžu byť aj medzi slovenskými)
Úloha 3.
Vieme, že trezor sa otvorí, ak sa na ňom nastaví 6 miestny kód, ktorý vznikne poprehadzovaním cifier 2, 3, 4, 7, 8, 9. Koľko rôznych kódov sa z nich dá zostaviť
a) bez obmedzenia:
b) ak vieme, že začína na číslicu "7"
c) ak vieme, že začína na "7" a číslice "4" a "8" sú vedľa seba
d) ak vieme, že na prvých troch miestach sú číslice 2, 3, 4 a na posledných troch miestach sú 7, 8, 9
e) ak vieme, že "2" a "9" nie sú vedľa seba