© Mgr. Iveta Hermanovská, 2012

Kombinácie

Vyber správnu odpoveď.
(Ck(n) - kombinácie k-tej triedy z n prvkov bez opakovania)
Obrázok1.png