RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Faktoriál

Úprava výrazov

K daným výrazom na ľavej strane priraď správne upravený výraz z pravej strany.