RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Faktoriál

Definícia faktoriálu

Pomocou definície faktoriálu vypočítajte nasledovné úlohy (pozn. zlomky píšte v základnom tvare, napr. 1/4).
n! = n·(n−1)·(n−2)·...·1 pre n∈N
0! = 1
4! = 6! = 5! = 2! =
7! = 3! = 1! = 0! =
3! + 2! = 4! − 3! = 2 · 3! = 3! · 4! =
8! / 8 = 5! / 5 = 7! / 7·6 = 5! / 5·4·3 =
7! / 6! = 6! / 4! = 6! / 6! = 3! / 0! =
5! / 6! = 8! / 10! = 4·2! / 4! = 10·3! / 6! =
( 7!·5! ) / ( 6! · 4!) = 5! / ( 4! · 2! ) = ( 3 · 10! ) / ( 5 · 9! ) = ( 2 · 8! ) / 10! =

V nasledujúcich úlohách pred krátením zlomkov použite vynímanie pred zátvorku, napr. z výrazu 4! + 3! sa dá vyňať 3! takto: 3!·(4+1)
( 7! + 6! ) / 6! = ( 6! − 5! ) / 5! = ( 8! − 6! ) / 6! = 11! / ( 12! + 11!) =
( 9! − 7! ) / 7! = ( 7! + 5! ) / 5! = ( 2 · 5! + 4! ) / 3! = ( 7! − 7! ) / 10! =