Ing. Slávka Šoltésová, 2011

Kombinačné čísla

Kombinatorika

Vypočítajte nasledujúce kombinačné čísla a doplňte do prázdnych políčok.
5_3.jpg5_2.jpg6_2.jpg6_3.jpg
7_3.jpg6_4.jpg7_2.jpg7_4.jpg
8_2.jpg7_5.jpg8_4.jpg9_3.jpg
8_3.jpg8_7.jpg6_5.jpg9_2.jpg
9_5.jpg9_7.jpg10_2.jpg10_6.jpg