© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Zhodnosť trojuholníkov

Vety o zhodnosti trojuholníkov

K ilustratívnym obrázkom trojuholníkov rovnakej farby vyberte odôvodnenie ich zhodnosti prípadne možnej, či istej nezhodnosti.
ob1.png
ob2.png
ob3.png
ob4.png
ob5.png
ob6.png
ob7.png
ob8.png