© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Zhodné zobrazenia

Osová súmernosť, stredová súmernosť, translácia, rotácia

Do prázdnych polí zapíšte chýbajúce údaje, napr. A, BC, DKL ... Dodržujte správne poradie písmen v útvaroch.
Označenie zobrazení:
SX - stredová súmernosť so stredom v bode X
SXY - osová súmernosť podľa priamky XY
TXY - translácia (posunutie) dané orientovanou úsečkou XY
RX, α - rotácia (otočenie) okolo stredu X o uhol α


stvorec.png
zobrazenieSLSSSACSLNTDNTBLRM, 90°RS, -90°
vzorBDBLSMB
obrazCMBSCNLM