© Gabriela Kövesiová, 2014

Podobnosť útvarov

Koeficient podobnosti

Na obrázku sú vedľa seba umiestnené dva geometrické útvary čevený a zelený. Zistite, či sú podobné. Vyberte z ponuky možnosť: sú podobné - nie sú podobné.
V prípade, že sú podobné, vypočítajte aj pomer podobnosti (koeficient podobnosti) k.
Ak nie sú podobné, ku koeficientu napíšte ... k = neexistuje.
suniesu.PNGA → A' ,
k =
B → B' ,
k =
C → C' ,
k =
D → D' ,
k =
D → D'' ,
k =
E → E' ,
k =
F → F' ,
k =
F → F'' ,
k =
G → G' ,
k =