© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Zhodné zobrazenia v rovine

Skladanie osových súmerností

K tvrdeniam na ľavej strane vyberte a presuňte ich správne dokončenie z pravej strany.