© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Pobobné zobrazenia

Rovnoľahlosť

Ku obrázkom vyber vhodné označenie rovnoľahlosti H[S, k], kde S je stred rovnoľahlosti a k je koeficient rovnoľahlosti, v ktorej sa útvar U zobrazí na útvar U'.
rov1.png
rov2.png
rov3.png
rov4.png
rov5.png
rov6.png
rov7.png
rov8.png