© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Otočenie = rotácia

Obrazy útvarov

Do prázdnych polí zapíš súradnice (najprv x-ovú, potom y-ovú) obrazov vrcholov obdĺžnika ABCD v rotácii okolo počiatku súradného systému o daný uhol.
rotacia.png
Rotácia okolo počiatku súradnicového systému - bodu S
o uhol +90° (proti smeru hodinových ručičiek)
A' = RS,+90°(A) má súradnice [, ]
B' = RS,+90°(B) má súradnice [, ]
C' = RS,+90°(C) má súradnice [, ]
D' = RS,+90°(D) má súradnice [, ]
rotacia.png
Rotácia okolo počiatku súradnicového systému - bodu S
o uhol -90° (v smere hodinových ručičiek)
A' = RS,-90°(A) má súradnice [, ]
B' = RS,-90°(B) má súradnice [, ]
C' = RS,-90°(C) má súradnice [, ]
D' = RS,-90°(D) má súradnice [, ]