© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Posunutie = translácia

Obrazy útvarov

Do prázdnych polí zapíš súradnice (najprv x-ovú, potom y-ovú) obrazov vrcholov útvarov v posunutí určenom vektorom EF.
pos1.png
A' = TEF(A) má súradnice [, ]
B' = TEFS(B) má súradnice [, ]
C' = TEF(C) má súradnice [, ]
D' = TEF(D) má súradnice [, ]
pos2.png
A' = TEF(A) má súradnice [, ]
B' = TEF(B) má súradnice [, ]
C' = TEF(C) má súradnice [, ]
D' = TEF(D) má súradnice [, ]
pos3.png
A' = TEF(A) má súradnice [, ]
B' = TEF(B) má súradnice [, ]
C' = TEF(C) má súradnice [, ]
D' = TEF(D) má súradnice [, ]
pos4.png
A' = TEF(A) má súradnice [, ]
B' = TEF(B) má súradnice [, ]
C' = TEF(C) má súradnice [, ]
D' = TEF(D) má súradnice [, ]