© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Podobnosť

Podobnosť v praxi

Do prázdnych polí zapíšte riešenia jednotlivých úloh, ktoré vypočítate využitím podobnosti trojuholníkov. Na začiatku každej úlohy najskôr odôvodnite podobnosť trojuholníkov (podľa vety uu, sus, ....).
Úloha č.1
prax4.pngAký vysoký je strom, ak sa nám podarilo odmerať výšku jeho kmeňa a dĺžku tieňa? Uvedené rozmery sú na obrázku.
Celý strom je vysoký m.
Úloha č.2
V uličke stojí policajné auto. Aký dlhý úsek z chodníka oproti má vo výhľade? Aký dlhý úsek by videl, keby podišiel ku hlavnej ceste o jeden meter?prax2.png
Policajné auto má pod dohľadom metrový úsek chodníka. Keby podiešlo auto bližšie, policajti by videli m chodníka oproti.
Úloha č.3
prax1.pngZ údajov, ktoré sa podarilo v teréne namerať a sú zaznamenané na plániku vypočítajte dĺžku červeného úseku AB v priepasti. Vieme ešte, že RS a AB sú rovnobežné.
Dĺžka naznačeného úseku je m.
Úloha č.4
Do skrinky treba umiestniť sklenenú poličku vo výške 1m od spodku vitríny. Akú veľkú policu do nej v tejto výške umiestnime?prax3.png
Sklenená polica bude mať dĺžku cm.
Úloha č.5
prax6.pngPodľa pravidiel cestnej premávky môžu stretávacie svetlá auta osvetľovať cestu do vzdialenosti maximálne 30 m. Kvôli kontrole dosahu stretávacích svetiel svojho auta zastavil Peter vo vzdialenosti 1,5 m od múru. Stretávacie svetlá sú na aute vo výške 60 cm. V akej výške na múre musí Peter nakresliť značku, aby podľa nej zistil, či jeho stretávacie svetlá svietia správne?
Peter musí nakresliť značku na múre vo výške cm.
Úloha č.6
Leonardo stojí od brehu rieky jeden meter, takže v obrázku je
|BC| = 1m, ďalej |AB| = 20 cm a |AD| = 1,5m. Aká je široká rieka?
prax5.png
Rieka je široká m.
Úloha č.7
prax7.pngTáles je vzdialený 1 m od jamy. Oči má vo výške 150 cm nad zemou a pozerá do jamy s priemerom 120 cm podľa obrázka. Vypočítajte hĺbku jamy.
Jama je hlboká m.
Úloha č.8
Marcel leží v tráve a vidí v zákryte vrchol stanu (bod T) a za ním vrchol majáka (P).
| T T ' | = 1,2m , | P P ' | = 36m , | J T ' | = 5m. Marcel leží 15 m od
brehu mora (M). Vypočítajte vzdialenosť majáka
od brehu mora – | P ' M | .
prax8.png
Vzdialenosť majáka od brehu mora je m.