© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Podobnosť

Vety o podobnosti trojuholníkov

K ilustratívnym obrázkom trojuholníkov rovnakej farby vyberte odôvodnenie ich podobnosti.
pod1.png
pod2.png
pod3.png
pod4.png
pod5.png
pod6.png
pod7.png
pod8.png