©RNDr. Gabriela Kövesiová 2015

Podobnosť rovinných útvarov

Rovinné útvary

Ku jednotlivým tvrdeniam priraď, či sú pravdivé, alebo sú nepravdivé.