© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Osová súmernosť

Obrazy útvarov

Do prázdnych polí zapíš súradnice (najprv x-ovú, potom y-ovú) obrazov vrcholov útvarov v osovej súmernosti podľa osi - červenej priamky o.
os3.png
A' = So(A) má súradnice [, ]
B' = So(B) má súradnice [, ]
C' = So(C) má súradnice [, ]
D' = So(D) má súradnice [, ]
os4.png
A' = So(A) má súradnice [, ]
B' = So(B) má súradnice [, ]
C' = So(C) má súradnice [, ]
D' = So(D) má súradnice [, ]
os1.png
A' = So(A) má súradnice [, ]
B' = So(B) má súradnice [, ]
C' = So(C) má súradnice [, ]
D' = So(D) má súradnice [, ]
os2.png
A' = So(A) má súradnice [, ]
B' = So(B) má súradnice [, ]
C' = So(C) má súradnice [, ]
D' = So(D) má súradnice [, ]