RNDr. Marta Megyesiová
obrázky: Mgr. Slavomír Moll

nazkosm06.png

Čítaj s porozumením a hľadaj pravdivé tvrdenia.