© Gabriela Kövesiová, 2014

Podobnosť útvarov

Koeficient podobnosti

Na obrázku sú vedľa seba umiestnené dva navzájom podobné geometrické útvary čevený a modrý. Zistite, akým koeficientom podobnosti sa dá z červeného útvaru získať modrý útvar.
Pozn. V prípade, ak k<1 ide o zmenšenie (zapíšte ho v tvare zlomku, napr. 1/3), ak k>1 ide o zväčšenie.

koeficientpodobnosti.PNGA → A'    k =
B → B'     k =
C → C'     k =
D → D'     k =
E → E'     k =
F → F'     k =
G → G'     k =