© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Objem a povrch telies

Valec

Vypočítajte nasledujúce úlohy podľa zadania.
1Studňa tvaru valca je 8,4 m hlboká a jej priemer je 1,2 m. Koľko 5-tonových nákladných aut treba na odvezenie zeminy z jej hĺbenia ak merná hmotnosť zeminy je ρ = 2,1 kg/dm3? počet aut:
2Z obdĺžníka s rozmermi 8 dm a 3 dm sme zvinuli plášť rotačného valca s výškou 3 dm. Vypočítajte objem valca.V = dm3
3Koľko metrov medeného drôtu s priemerom d = 3 mm sa vyrobí zo 60 kg medeného zberu, keď merná hmotnosť medi je ρ = 9 g/cm3.l = m
4Povrch valca je S = 1 017,36 cm2. Vypočítajte jeho výšku, ak sa rovná polomeru podstavy. v = cm
5Objem valca je 20 litrov, obvod podstavy sa rovná trojnásobku výšky. Vypočítajte povrch valca.S = dm2
6Obdĺžník s obsahom 6 dm2 bol rozvinutý plášť valca s objemom 18.π dm3. Vypočítajte rozmery obdĺžníka. a = dm
b = dm