© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Objem a povrch telies

Kužeľ

Vypočítajte nasledujúce úlohy podľa zadania.
1Lievikom tvaru kužeľa s priemerom otvoru d = 15 cm a výškou v = 1,8 dm chceme naplniť 25-litrový demižón. Koľkokrát musíme lievik naplniť? krát
2Vypočítajte hĺbku zmrzlinového kornútka, ktorého priemer je d = 5 cm a úplne naplnený obsahuje 0,5 dcl zmrzliny.h = cm
3Pravouhlý trojuholník, ktorého odvesny majú dĺžky a = 6 cm, b = 8cm, sa otáča okolo kratšej odvesny. Vypočítajte povrch a objem takto vzniknutého telesa.S = cm2
V = cm3
4Tienidlo stolovej lampy má tvar kužeľa s priemerom podstavy d = 3,5 dm a telesovou výškou v = 11 cm. Koľko cm2 pergamenu spotrebujeme na výrobu tienidla ak 2,3% sa počíta na prelepenie. Určte dĺžku drôtu zaokrúhlenú na celé centimetre na vystuženie podstavnej hrany.S = cm2
l = cm
5Vypočítajte objem rotačného kužeľa, ak dĺžka stenovej výšky s = 10 cm a priemer podstavy d = 8 cm.V = cm3
6Vypočítajte hmotnosť cukrovej homole tvaru kužeľa s polomerom podstavy r = 37,5 mm a s = 185 mm. Merná hmotnosť je ρ = 1,6 kg/dm3.m = g