© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Objem a povrch telies

Guľa

Vypočítajte nasledujúce úlohy podľa zadania.

1Aký veľký je polomer gule, ktorá ma objem 1l ?r = dm
2Povrch gule je 1m2. Aký veľký je jej objem?V = m3
3Vypočítajte polomer olovenej gule, ktorej hmotnosť je 20 kg a merná hmotnosť olova je ρ = 11,4 kg/dm3.r = cm
4Tisíc brokov s priemerom 2 mm zlejeme do jednej gule. Aký bude jej priemer?d = cm
5Akú hmotnosť má dutá olovená guľa, ak jej vonkajší priemer d = 12 cm a hrúbka steny je 20 mm? Merná hustota olova je ρ = 11,4 g/cm3.V = cm3
m = kg
6Tri plastelínové gule majú polomery r1 = 3 cm, r2 = 4 cm a r3 = 5 cm. Z týchto troch gulí sa vymodelovala jedna veľká guľa. Vypočítajte v centimetroch polomer vzniknutej gule.h = cm