Objem a povrch telies.

Precvičujeme si objem a povrch telies: valec, kužeľ, ihlan, guľa.

PaedDr. Katarína Poláčiková
Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň správnu odpoveď.