© Mgr. Iveta Hermanovská

Vzájomná poloha priamok

Daný je kváder ABCDEFGH. Body I, J, K sú podľa poradia stredy hrán AE, GH, BC (podľa obr.).
Urč vzájomnú polohu priamok:
Obrázok1.jpg
  1.   EF a CD      
  2.   CH a DG      
  3.   AB a DK      
  4.   ED a BC      
  5.   AE a CG      
  6.   BH a FG      
  7.   FJ a EH      
  8.   AL a EG      
  9.   ID a AK      
  10.   KL a AE