© Mgr. Iveta Hermanovská

Kolmosť útvarov v priestore

Daná je kocka ABCDEFGH.
Urč, či dané útvary (priamky, roviny) sú, alebo nie sú na seba kolmé:
1_IV.jpg
  útvary       určenie kolmosti  
  1.   AB a EC        
  2.   AE a BD        
  3.   AC a HF        
  4.   AH a HC        
  5.   ACE a BD        
  6.   AFH a EC        
  7.   EFC a BC        
  8.   ABC a BDF        
  9.   BCH a BCG        
  10.   ACG a BDH