© Mgr. Iveta Hermanovská

Priesečnica rôznobežných rovín

Daná je kocka ABCDEFGH. Body K, L, M, N sú podľa poradia stredy hrán AE, BF, CG, DH (obr.).
Urč priamku, ktorá je priesečnicou daných rôznobežných rovín:
1_IV.jpg
  roviny       priesečnica  
  1.   HEB a CFG        
  2.   ABG a EDC        
  3.   ADH a HGL        
  4.   ABF a LMN        
  5.   HMB a HDC        
  6.   KLM a CGH        
  7.   DHF a BCG        
  8.   MKB a BCG        
  9.   ABC a DHF        
  10.   AEH a DGF