© Mgr. Iveta Hermanovská

Vzájomná poloha dvoch rovín

Daný je kváder ABCDEFGH. Body K, L, M, N, O sú podľa poradia stredy hrán EF, FG, BF, AB, GH (obr.).
Urč vzájomnú polohu rovín:
Obrázok1.jpg
  1.   EBG a KLM      
  2.   ENH a KOC      
  3.   ABF a GCM      
  4.   ADH a NKG      
  5.   NKO a ADH      
  6.   OLM a HKN      
  7.   GFN a DKO      
  8.   EDN a BGK      
  9.   ADH a NFG      
  10.   EFH a DON