© Mgr. Iveta Hermanovská

Vzájomná poloha priamky a roviny

Daný je kváder ABCDEFGH. Body I, J, K, L sú podľa poradia stredy hrán AE, GH, BC, AB (obr.).
Urč vzájomnú polohu priamky a roviny:
1.jpg
  1.   EFJ a BG      
  2.   ADE a JL      
  3.   DCG a BH      
  4.   BDH a JL      
  5.   ABF a JC      
  6.   ABD a KL      
  7.   DKM a JF      
  8.   BCG a ID      
  9.   ACG a IJ      
  10.   BCF a KM