© Mgr. Iveta Hermanovská

Karteziánska (ortonormálna) sústava súradníc v priestore

Doplň súradnice jednotlivých bodov kvádra.
1.jpg    Bod I je stred strany AE.             Bod J je stred strany EF.
    Bod K je stred strany BC.           Bod M je stred úsečky AF.
    Bod N je stred strany CD.
  B [ ; ; ]
  E [ ; ; ]
  F [ ; ; ]
  G [ ; ; ]
  I [ ; ; ]
  J [ ; ; ]
  K [ ; ; ]
  L [ ; ; ]
  M [ ; ; ]
  N [ ; ; ]