© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Uhly v kružnici

Stredový a obvodový uhol

Na obrázku sú v kružnici vpísané dva trojuholníky. Zistite a priraďte správne veľkosti požadovaných uhlov.