Rovinné útvary.

Precvičme si vlastnosti trojuholníkov a štvoruholníkov.

PaedDr.Katarína Poláčiková


Každú úlohu si dobre prečítaj, porozmýšľaj a vyznač správnu odpoveď.