©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Planimetria

Vlastnosti štvoruholníkov

Rozhodni o pravdivosti alebo nepravdivosti tvrdení o štvoruholníkoch.
Úloha č.1V každom rovnobežníku sú protiľahlé uhly zhodné.
Úloha č.2Rovnoramenný lichobežník má uhlopriečky rovnako dlhé.
Úloha č.3Každý rovnobežník je kosoštvorec.
Úloha č.4Ak je v štvoruholníku jeden uhol väčší ako priamy, štvoruholník je nekonvexný.
Úloha č.5Uhlopriečky v kosoštvorci zvierajú ostrý uhol.
Úloha č.6V štvorci sú všetky vnútorné uhly pravé.
Úloha č.7V kosodĺžniku sú uhlopriečky rovnakej veľkosti.
Úloha č.8Každý štvorec je rovnobežník.
Úloha č.9Ak je v štvoruholníku rovnobežná práve jedna dvojica strán, ide o kosodĺžnik.
Úloha č.10V obdĺžniku je súčet protiľahlých uhlov 360°.
Úloha č.11V rovnobežníku sa uhlopriečky rozpoľujú.
Úloha č.12V lichobežníku dvojicu rovnobežných strán nazývame ramenami.
Úloha č.13Ak je v štvoruholníku práve jedna dvojica strán rovnobežná a ďalšia strana je na ne kolmá, tak sa jedná o pravouhlý lichobežník.
Úloha č.14Súčet priľahlých uhlov v kosoštvorci je 180°.