© Mgr. Iveta Hermanovská

Uhly geometrických útvarov

Urč správne veľkosti uhlov. Využi vlatnosti a vzťahy pre susedné, vrcholové, súhlasné a striedavé uhly.
Napíš hľadanú číselnú hodnotu veľkosti príslušného uhla.
  Úloha 1:
uhly_1.JPGα = o
β = o
γ = o
δ = o
  Úloha 2:
uhly_2.jpgα = o
β = o
γ = o
δ = o
  Úloha 3:
uhly_3.JPGα = o
β = o
γ = o
δ = o
  Úloha 4:
uhly_4.JPGα = o
β = o
γ = o
δ = o
  Úloha 5:
uhly_5.JPGα = o
β = o
γ = o
  Úloha 6:
uhly_6.JPGα = o
β = o
γ = o
  Úloha 7:
uhly_7.JPGα = o
β = o
γ = o
δ = o
  Úloha 8:
uhly_8.JPGα = o
β = o
γ = o
δ = o