» rovnobezniky


Vlastnosti rovnobežníkov
V nasledujúcich úlohách vždy označ všetky správne možnosti (niekde ich môže byť viac ako jedna).
Otázka č.1: V rovnobežníku ABCD s vnútornými uhlami alfa, beta, gamma, delta platí 
Embedded Image


(2 body)
Otázka č.2: Obe uhlopriečky sú rovnako dlhé v útvare:

(2 body)
Otázka č.3: Ak sú v rovnobežníku všetky strany rovnako dlhé, môže ísť o 

(2 body)
Otázka č.4: Uhlopriečky sú na seba kolmé 

(2 body)
Otázka č.5: V každom rovnobežníku platí:
(2 body)

Hádanky
V nasledujúcich úlohách si dobre rozmyslite, ktorý z rovnobežníkov spĺňa všetky uvedené vlastnosti.
Otázka č.6: Rovnobežník, ktorého uhlopriečky sa navzájom rozpoľujú, sú rovnako dlhé a sú na seba kolmé.

(3 body)
Otázka č.7: Rovnobežník, ktorého uhlopriečky nie sú rovnako dlhé a nie sú na seba kolmé.

(3 body)
Otázka č.8: Rovnobežník, ktorý má všetky strany rovnako dlhé a jeho uhlopriečky majú rovnakú dĺžku

(3 body)
Otázka č.9: Rovnobežník, ktorého uhlopriečky nie sú rovnako dlhé a sú na seba kolmé.

(3 body)
Otázka č.10:
Rovnobežník, ktorého uhlopriečky sa rozpoľujú, sú rovnako dlhé, nie sú na seba kolmé.  

(3 body)
Otázka č.11: Rovnobežník, ktorý nemá všetky strany rovnako dlhé a jeho uhlopriečky majú rôznu dĺžku

(3 body)

áno / nie
Vyberte pravdivostnú hodnotu nasledujúcich výrokov.
Otázka č.12: V kosoštvorci sa uhlopriečky rozpoľujú.(1 bod)
Otázka č.13: Každý kosodĺžnik je rovnobežník.(1 bod)
Otázka č.14: Každý rovnobežník je štvoruholník.(1 bod)
Otázka č.15: V štvorci sú všetky vnútorné uhly pravé.(1 bod)
Otázka č.16: V obdĺžniku je súčet protiľahlých uhlov 360°.(1 bod)
Otázka č.17: V kosodĺžniku je jeden vnútorný uhol vždy tupý.(1 bod)
Otázka č.18: Každý obdĺžnik je rovnobežník.(1 bod)
Otázka č.19: Každý rovnobežník je kosodĺžnik.(1 bod)
Otázka č.20: V každom rovnobežníku sú protiľahlé uhly zhodné.(1 bod)
Otázka č.21: Uhlopriečky kosoštvorca sú na seba kolmé.(1 bod)