©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Planimetria

Štvoruholníky a ich uhlopriečky

K popisu štvoruholníka vyber a presuň odpovedajúci typ.
stvoruholnikygg.jpg