©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Planimetria

Konvexné a nekonvexné štvoruholníky

Z nasledujúcich tvrdení označ tie, ktoré sú pravdivé.